معروف‌ترین هروئین!


1987 بازدید

معروف‌ترین هروئین!
شماره:4405/ بخش 312 اداره یکم عملیات

تاریخ: 7/11/41

موضوع: قاچاق مواد مخدره

یکی از قاچاقچیان مواد مخدره به‌طور خصوصی به وکیل خود اظهار داشته شاهپور حمیدرضا با همکاری نعمت‌اله کلان کارمند شهربانی که سمت ریاست دفتر مشارالیه را دارد و تقی علوی‌کیا برادر تیمسار علوی‌کیا قائم مقام سابق سازمان امنیت که در خیابان تخت‌جمشید دفتری دارند و به کمک ایادی دیگر باندی برای قاچاق مواد مخدره تشکیل داده و توسط چند نفر از کارمندان و سهامداران شرکت‌های هوایی مواد مخدره مخصوصاً‌ هروئین را از خارج از ایران وارد و در تهران و شهرستانها پخش می‌کنند و در این کار حسن عرب نیز همکاری نزدیک دارد و اغلب شب‌‌ها در فرودگاه مهرآباد در دفتر شرکت‌های هواپیمایی بالاخص ایران ایربا کارمندان نشسته است. گوینده افزوده شاهپور حمیدرضا برای پخش رقم بزرگ این مواد شخصاً به‌عنوان شکار، مواد مذکور را از تهران به شهرستانها و از شهرستانها به تهران حمل می نماید و چند نفر از افسران و درجه‌داران نیروی هوایی نیز با مشارالیه همکاری می‌کنند و مواد اولیه (تریاک) را نیز از شهرستانهای (تبریز، رضائیه، شاپور، مشهد) برای مشارالیه به تهران حمل و تحت‌نظر وی پخش می‌نمایند و در حال حاضر معروف‌ترین هروئین در تهران به نام هروئین حمیدرضا می‌باشد که بین مصرف‌کنندگان و قاچاقچیان معروف است.

رونوشت برابر اصل است اصل در پرونده نعمت‌اله کلان به کلاسه 206 – ک ل ـ ص 3

گیرندگان : سه نسخه در بخش 312 ـ اداره سوم . اداره دوم

ضمیمه پرونده تیمسار علوی‌کیا به کلاسه 256 ـ ع ـ ل بایگانی شود. 20/5