هو یداو سادات


2427 بازدید

هو یداو سادات
8 مهر 1349 ـ در پی درگذشت جمال عبدالناصر رئیس جمهور مصر، هویدا نخست‌وزیر برای عرض تسلیت رهسپار قاهره شد. در عکس انورسادات معاون ناصر و نامزد رئیس‌جمهوری مصر دیده می‌شود.