عکس بالا نیروهای تحت امر یپرم خان ارمنی و عکس پایین نیروهای تحت امر مشهدی صادق در تهران


1982 بازدید


عکس بالا نیروهای تحت امر یپرم خان ارمنی و عکس پایین نیروهای تحت امر مشهدی صادق در تهران