تعرفه دستمزد آرایشگاههای زنانه و مردانه در سال ۱۳۲۸


2269 بازدید

تعرفه دستمزد آرایشگاههای زنانه و مردانه در سال ۱۳۲۸