سابقه حسینیه ارشاد


2436 بازدید

سابقه حسینیه ارشاد
درباره: موسسه حسینیه ارشاد

از: 316 تاریخ 9/8/47

محترما در اجراى اوامر صادره تیمسار مدیریت کل سابقه مؤسسه دینى و علمى فوق‏الذکر را باستحضار میرساند.

خلاصه سابقه: ساختمان مؤسسه فوق‏الذکر در خیابان قدیم شمیران بالاى سه راه ضرابخانه ایستگاه چاله هرز واقع گردیده. این ساختمان با روش نوین و با مبلمانى شکیل که مجهز به وسائل کافى سمعى و بصرى میباشد ساخته شده و بطوریکه در جراید کثیر الانتشار کشور درج شده هزینه این ساختمان بالغ بر هشت میلیون تومان شده است. مؤسسه خیریه موصوف بهمت و گردانندگى سه نفر بنامان:

1ـ محمد همایون مدیر کارخانه پلارد که قسمت اعظم مخارج این حسینیه را پرداخته این شخص چندین ساختمان مدرن جهت آسیب دیدگان زلزله قزوین و یکباب حمام و مدرسه هم در شمیران با هزینه شخصى دایر نموده است و فاقد سابقه مضره میباشد.

2ـ آقاى عبدالحسین على‏آبادى دادستان دیوان عالى کشور فاقد سابقه مضره میباشد.

3ـ آقاى ناصر میناچى مقدم یکى از وکلاى دادگسترى است که یاد شده هم فاقد سابقه مضره بوده و مدیر و مسئولیت داخلى حسینیه ارشاد را شخصا بعهده دارد.

برنامه دینى و علمى حسینیه موصوف بر روى تابلوئى که بصورت بسیار زیبا و مجهز به وسایل الکتریکى مى‏باشد در جلو درب این حسینیه نصب گردیده و روزانه نیز در روزنامه‏ هاى اطلاعات و کیهان جهت اطلاع عامه درج مى‏ گردد.

در حسینیه مورد بحث وعاظى از قبیل فخرالدین حجازى دبیر فرهنگ ـ محمدتقى شریعتى مزینانى دبیر فرهنگ ـ شیخ مرتضى مطهرى ـ على غفورى ـ محمد تقى فلسفى ـ محمد تقى جعفرى استاد یار دانشگاه تهران به ترتیب برنامه‏ هایى از نظر علمى و دینى اجرا مى ‏نمایند

برنامه‏ هاى این وعاظ بوسیله یک مترجم ترانزیستورى به ظرفیت 200 نفر با سه زبان خارجى ترجمه مى‏گردد.

توضیح: نصب دستگاه مترجم ترانزیستورى مذکور با کسب اجازه از ساواک صورت گرفته است مراتب استحضارا معروض مى‏ گردد.

مذاکره شود. 11/8