بمباران شهرهای ایران توسط نیروی هوایی شوروی


3124 بازدید

بمباران شهرهای ایران توسط نیروی هوایی شوروی
روزنامه اطلاعات؛ 5 شهریور 1320«...بنابر خبرهائی که به ما رسیده است از روز سوم شهریور که نیروهای ارتش شوروی از چند نقطه مرزهای شمالی کشور ایران تجاوز نموده‌اند، هواپیماهای آن دولت به بمباران بسیاری از شهرهای بی‌دفاع و باز آذربایجان و بندر پهلوی [انزلی] و غازیان و قزوین پرداخته، در نتیجه ویرانی‌ها و خرابی‌های شدید در نقاط مختلف وارد آمده و عده زیادی از اهالی غیر نظامی کشته شده‌اند.

دیروز نیروی هوائی شوروی مخصوصاً مدت زیادی بر روی شهر بی دفاع و باز بندر پهلوی پرواز کرده و بمب‌های سنگینی فرو ریخته‌اند. در نتیجه این بمباران، تلفات زیادی به مردم غیرنظامی آن شهر وارد آمده است...»