از وزارت در دولت مصدق تا ناسازگاری با مهندس بازرگان +تصاویر منتشر نشده


5232 بازدید

دکتر کریم سنجابی از جمله بانیان جبهه ملی اول بود که مدتی نیز در اولین کابینه دکتر محمد مصدق وزارت فرهنگ را برعهده داشت. وی درآستانه پیروزی انقلاب اسلامی رهسپارِ نوفل لوشاتو گشت و با امام خمینی دیدار کرد و البته شرایط و ایده های سیاسی ایشان را نیز پذیرا گشت. وی پس از انتصاب مهندس مهدی بازرگان به نخست وزیری، به عنوان اولین وزیر خارجه پس از انقلاب منصوب شد اما در 26 فروردین ماه 58 از این سمت استعفا کرد. درباب علل این استعفا، به مواردی چون ناسازگاری‌های وی با شخص مهندس بازرگان و نیز دخالت ها و مزاحمت‌های ابراهیم یزدی در قلمرو مسئولیت وی به ویژه در سفارت ایران درآمریکا اشاره می‌شود. در این باره گفتنی است که شهریار روحانی داماد ابراهیم یزدی، بدون داشتن مسئولیتی خاص در سفارت ایران درآمریکا، به دخالت در امور مالی و نیز اداری این سفارتخانه دست می‌زد، چیزی که مورد قبول سنجابی نبود.

 

(برای دیدن سایز اصلی تصاویر بر روی آن کلیک کنید)

 


مشرق