دیدار شاه با مئیر عزری نماینده رسمی اسرائیل در ایران


2899 بازدید

دیدار شاه با مئیر عزری نماینده رسمی اسرائیل در ایران