شهید بهشتی قبول نکرد محافظ داشته باشد


3099 بازدید

شهید بهشتی قبول نکرد محافظ داشته باشد

دکتر حسن غفور‌ی ‌فرد عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری با ذکر خاطره‌ای از آیت‌الله بهشتی اظهار داشت: سال ها قبل با حضرت آیت الله بهشتی ارتباط داشتم، تعدادی از دانشجویان را برای سفر علمی خدمت ایشان بردیم.

وی افزود: قبل انقلاب ، دوران مبارزه و صداقت و فداکاری و ایثار و سادگی شهید بهشتی بود . ایشان با دانشجویان رفت‌وآمد داشتند و حتی تا مدت ها محافظ نداشتند. بعد از ترور آیت الله هاشمی رفسنجانی و مقام معظم رهبری، شورای مرکزی حزب جمهوری به این نتیجه رسید باید آیت الله بهشتی محافظ داشته باشد. زمانی که استاندار فارس بودم به خراسان آمدند کل استان خراسان را با ماشین پژو ایشان گشتیم و هرچه گفتم که دو ماشین دیگر همراه ما بیایند تا از ما محافظت کند قبول نکردند.


فارس