هژبر یزدانی: با 30 هزارتومان پول، همه کشاورزان را از یک روستا اخراج کردم


2283 بازدید

سند زیر از تبانی هژبر یزدانی سرمایه‌دار معروف عصر پهلوی دوم با ژاندارمری برای تصرف یک روستا و اخراج اهالی آن است.


هژبر یزدانی: با 30 هزارتومان پول، همه کشاورزان را از یک روستا اخراج کردم