تقاضای بایگانی شده!


2172 بازدید

تقاضای بایگانی شده!
محرمانه مستقیم
تاریخ 5//1336
حضور تیمسار معظم سرلشکر بختیار رئیس محترم سازمان امنیت و اطلاعات کشور
چون خدمت به دستگاهی که عنصر میهن‌پرستی چون شخص جنابعالی در رأس آن قرار دارد، از وظایف همگان است لذا به طور محرمانه به عرض می‌رساند که:
حسین رمضان یخی چاقوکش سابقه‌دار و فردی که تاکنون سه قتل مرتکب شده، خود و برادرانش دهها پرونده چاقوکشی و شرارت دارند که نمونه‌ای از آخرین پرونده‌های آنان یکی حمله برادران و دار و دسته چاقوکش حسین رمضان یخی بر دکان عطاری اصغر بهرامی در خیابان مولوی و دیگری حمله آن اشرار به باغ فردوس و مجروح و مضروب ساختن عده‌ای از ساکنین این منطقه است. پرونده امر در شعبه 27 بازپرسی دادسرای تهران تحت رسیدگی است:
خود و برادرش تقی. هر یک، یک اسلحه کمری دارند. البته این اسلحه گرم یعنی هفت تیر از دوران 28 مرداد به این طرف در نزد این دو برادر باقی مانده و حتی در ضمن صحبتی که در چندی قبل از خلع سلاح عشایر فارس به میان آمده بود یکی از آشنایان از تقی رمضان یخی پرسیده بود تکلیف اسلحه تو و برادرت در حالی که دولت، عشایر را خلع‌سلاح می‌کند چه خواهد بود؟ تقی برادر حسین رمضان یخی در جواب گفته بود کسی به ما کاری ندارد دولت خودش به ما اسلحه داده زیرا اگر ماها نباشیم و از دولتها دفاع نکنیم نه دولتی خواهد بود نه نخست‌وزیر و نه مجلسی...
امیدوارم تیمسار معظم دستور گرفتن اسلحه‌های کمری را که این دو برادر مدتهاست در خانه‌های خودشان پنهان کرده‌اند و با آنکه مورد تنفر عموم مردم هستند خودشان را نگهبان دولت و حافظ تخت و تاج شاهنشاهی می‌شمارند صادر فرموده با خلع سلاح این دو برادر شرور موجبات راحتی مردم جنوب شهر را که همیشه گرفتار تهاجم و تاخت و تاز و چاقوکشی حسین رمضان یخی و برادران و دار و دسته او هستند فراهم فرمایید.
با تقدیم احترامات فائقه ـ سهراب بهمن پور
ساکن جنوب شهر
بایگانی شود