انتشاراسناد محرمانه دیپلماسی درسایت باغ موزه دفاع مقدس


2977 بازدید

باغ موزه دفاع مقدس با هماهنگی و همکاری مرکز اسناد وزارت امورخارجه اقدامات محرمانه دستگاه دیپلماسی کشور را انتشار داد. تصاویراسناد برگزیده مربوط به تجاوزات رژیم بعثی به کشورمان و اقدامات دستگاه دیپلماسی مربوط به دوران قبل از انقلاب اسلامی تا ابتدای دهه 70 می باشد که به همراه زیرنویس درمعرض دید علاقمندان و پژوهشگران قرارگرفته است. همچنین با برنامه ریزی های انجام شده باغ موزه دفاع مقدس طی روزهای آینده اسناد دیگری از دیپلماسی دوران هشت سال دفاع مقدس نیزمنتشر خواهد شد.


ایرنا