اعلامیه آیت الله گلپایگانی در مورد آتش سوزی مسجد الاقصی


2302 بازدید

اعلامیه آیت الله گلپایگانی در مورد آتش سوزی مسجد الاقصی
موضوع : آیت‏اله گلپایگانى

از : 21 تاریخ 3/6/48

به : 316 شماره : 2483/21

صبح روز یکشنبه 2/6/48 اعلامیه پلى‏کپى شده‏اى به امضاى سید محمدرضا موسوى‏الگلپایگانى در مدرسه فیضیه نصب گردیده و مفاد آن عبارت بود از اینکه جامعه روحانیت و حوزه علمیه قم آتش‏سوزى مسجدالاقصى را به مردم مسلمان و ممالک اسلامى تسلیت مى‏گوید و ضمنا براى همدردى با برادران مسلمان روز جمعه 16 جمادى‏الثانى به مناسبت اظهار همدردى با مؤمنین علیه اسرائیل و یهود عزاى عمومى و ابراز تنفر در مدرسه فیضیه تشکیل خواهد شد.

نظریه منبع : با توجه به اینکه گلپایگانى قبلاً در مورد اختلافات عراق و ایران هیچ گونه اقدامى به عمل نیاورد و با توجه به اختلافات اعراب و اسرائیل تصور مى‏نمود هر نوع اقدامى علیه اعراب امکان داشت به نفع اسرائیل تمام شود ولى در مورد آتش‏سوزى مسجدالاقصى به علت اطمینان کامل علیه اسرائیل فورا اقدام و اعلامیه داد.

نظریه رهبر عملیات : مفاد گزارش صحت دارد و نظریه منبع مورد تأیید است. نظریه امنیت داخلى : مفاد گزارش منبع صحیح و نظریه نامبرده نیز مورد تأیید است و با توجه به عدم اقدامات نامبرده در غائله عراق و این اقدام اخیر وى این نتایج را داراست.

1ـ توزیع اعلامیه علیه اسرائیل. رد و مطرود شناختن اقدامات قبلى علماى دیگر در مورد اختلافات عراق و اسرائیل. مقدم نشان دادن خود در امورى که هیچ گونه ریبى در آن نیست ضمنا این بهره‏بردارى را هم در این موقعیت نموده که پس از پیشنهاد شاهنشاه آریامهر براى مرمت مسجدالاقصى مبادرت به تهیه و توزیع اعلامیه‏اى در این زمینه نموده است لکن نه اینکه معنا چنین قصدى داشته باشد على‏ایحال پیشنهاد مى‏نماید که اصل اعلامیه گلپایگانى با تیتر (به پیروى از منویات شاهنشاه آریامهر آیت‏اللّه‏ گلپایگانى اعلامیه زیر را تهیه و توزیع نموده است در جراید کثیرالانتشار کشور درج گردد) با این ترتیب راه فرارى براى گلپایگانى نخواهد ماند و موجبات تضعیف هر چه بیشتر وى خود به خود با درج این سند در روزنامه فراهم مى‏گردد. روحانى

رئیس ساواک : نظر امنیت داخلى مورد تأیید است. مهران

آقاى اوانى ـ آقاى ابراهیمى

بهره‏بردارى شود 11/6

در پرونده محمدرضا گلپایگانى بایگانى شود ـ اوانى 12/6