برگزاری مجلس ترحیم سید مصطفی خمینی در مسجد ارک


3805 بازدید

برگزاری مجلس ترحیم سید مصطفی خمینی در مسجد ارک
از ساعت 1500 الی 1700 روز یکشنبه مورخه 8/8/36 از طرف بازرگانان، بازاریان، اساتید دانشگاه مجلس ختم یاد شده بالا در مسجد ارک برگزار گردید که در حدود 8 هزار نفر از طبقات مختلف مردم از جمله، جامعه روحانیت تهران، اساتید دانشگاه، دانشجویان، جامعه مهندسین، رهبران سابق جبهه باصطلاح ملی و رهبران نهضت باصطلاح آزادی، بازاریان و افراد عادی در آن شرکت داشتند و افراد سرشناس زیر بین جمعیت شناخته گردیدند.

مهندس بازرگان، دکتر عباس شیبانی، داریوش فروهر، خسرو سیف، رادنیا، مانیان، حاجی شانه چی، حاج علی بابائی، مرتضی افشاری، محسن فیروزآبادی، فتح الملوکی، محمدرازی، عبدالله سلطانی، محمد خلیل نیا، مصطفی صادقی، حاج محمود لباف، حسین مجاهد، توسلی متصدی مسجد ارک، شیخ زادگان، مطهری واعظ، فلسفی واعظ، شیخ شجونی، حاج احمد صادقی، تا ساعت 1530 تلاوت قرآن مجید ادامه داشت و سپس آقای [حسن] روحانی واعظ، سخنرانی مجلس را بعهده گرفت و قبل از ورود به منبر در جلو در ورودی مسجد مطالبی را مطهری، دکتر مفتح و بازرگان در گوشی به او گفتند و سپس چند شعار علیه دولت داده شد که بلافاصله آقای توسلی متصدی مسجد ارک برای خاموش کردن شعار و هیاهو پشت میکروفن قرار گرفت و صلوات بلندی برای حضرت قائم که کوبنده کاخ ستمگران و ظالمان است. بعد از صلوات آقای روحانی سخنرانی خود را با تلاوتی چند از قرآن مجید شروع نمود سپس جامعه روحانیت را به دو گروه تقسیم نمود. دسته اول علما و و روحانیونی هستند که خدا در قرآن از آنان یاد کرده این عده هیچگاه از ارشاد مردم و هدایت آنان بسوی خداپرستی و انصاف غافل نبوده و تسلیم حکام جابر و ستمگر نمی‌شوند و دسته دوم علما و روحانیونی هستند که ما آنان را روحانی‌نما یاد می کنیم این گروه دزد لباس روحانیت هستند و چهره آنان برای بیشتر مردم شناخته شده بوده و به اعمال و رفتارشان واقف هستند چون علمای شیعه واقعی هیچگاه عکس حکام جابر را بالای سر خود نمی زنند. این افراد رذل و ضاله تملق و چاپلوسی را به آن حد رسانیده اند که حتی آیه قرآن را به نفع طبقه حاکم تفسیر و تعبیر کرده اند. این مزدوران خود فروش برای نابودی اسلام بپا خواسته اند در صورتیکه اسلام و فروغ جامعه پاک روحانیت با اعمال این فرومایگان ناپاک و خاموش نخواهد شد. سپس به واقعه فوت سید مصطفی خمینی اشاره کرد و ضمن تشریح ماجرا گفت آیت الله خمینی با شنیدن مرگ فرزندش شجاعانه ایستادگی کرد و در برابر آقای خوئی و علمای دیگر گفتند من مصطفی را امید و آینده خود می‌داستم و پس از دلداری حاضرین جنازه به کربلا برده شد و پس از طواف به نجف باز گرداندند. آنگاه واقعه مرگ مصطفی را با مصائبی که به حضرت ابراهیم وارد آمد تشبیه کرد و گفت ای آیت الله بزرگ و مرج شیعه جهانی ای ابراهیم زمان ای امام خمینی تو را در آتش فرعون ایران انداختند خدا نگهداری نمود سپس تو را در آتش ترکیه انداختند نجات یافتی و آنگاه تو را در آتش بغداد انداختند و در آنجا هم خداوند بزرگ تو را نگه داشت. درود بی پایان به تو و فرزندت باد ای مظهر آزادگی و انسانیت سپس بشرح حال زندگی سید مصطفی خمینی که صاحب تألیفات عدیده است پرداخت. در خاتمه از همبستگی ملت ایران و شرکت کنندگان در مجلس ختم تجلیل نمود و گفت ای آیت الله خمینی بدان و آگاه باش اگر پنج هزار تلگرام تسلیت از ممالک اروپایی و آمریکایی و سایر کشورهای اسلامی براست ارسال شد و از کشور شیعه خودت فقط سه فقره تلگراف برایت مخابره شد علت آنرا خودت بهتر می‌دانی چون رعب و هراس و وحشت از ظالمان نمی گذارد ملت ایران برایت تسلیت مخابره کند برای اعلام مجلس ختم فرزندت فقط یکبار اجازه داده شده که در روزنامه به آگاهی عموم رسانده شود بهر حال این همه گریه و ضجه و ناله و فریاد بهترین تلگرامهایی است که در اینجا نثارت می کنیم در این موقع مردم به شدت گریه کردند و برای بازگشت آیت الله خمینی به ایران دعا نمودند.نظریه شنبه: نظری ندارد

نظریه یکشنبه: ضمن تایید مفاد گزارش خبر جریان برگزاری مجلس مذکور قبلاً به استحضار رسیده است.

نظریه سه شنبه: نظریه یکشنبه مورد تایید است.

نظریه چهارشنبه: نظریه سه شنبه مورد تایید است.دایره بررسی - آقای جهانبخش

- بهره برداری شود

- روحانی شناسایی و مشخصات وی تهیه ، پرونده تشکیل گردد

- به اداره پنجم اعلام شود چنانچه تقاضای گذرنامه نموده بود نظر اداره سوم استعلام گردد

- رفتار وی مراقبت گردد

16/8