تشکر از هدیه رئیس ساواک


1592 بازدید

تشکر از هدیه رئیس ساواک


عالی جناب تیمسار ارتشبد نصیری- تهران

تیمسارعزیزم

در مراجعت از مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک هدیه سخاوتمندانه به مناسبت سال نو یهودی به دستم رسید.

با وجودی که تأخیر شده ولی اجازه دهید از توجهات شما که مرا به یاد زیبایی‌های کشور شما می‌اندازد تشکر نمایم.

با سلام‌های گرم و در انتظار ملاقات شما در اولین فرصت مناسب

ارادتمند

ایگال آلون

معاونت نخست وزیر امور خارجه