کاکل انگلیسیها


2017 بازدید

شماره : 2921/312 تاریخ : 8/7/40
موضوع : جلسه منزل اسدالله علم
قبل از ظهر روز گذشته جلسه منزل علم مدیر عامل مؤسسه بنیاد پهلوی دایر بوده و عده‌ای در حدود یک صد نفر از طبقات مختلف از جمله جلال جهانمیر، ابوالحسن ورزی‌، زند کارمند وزارت کشور، حسین قهرمان کارمند وزارت دارایی‌، سرهنگ اشراقی‌، کلانتری‌، عسگرزاده‌، میرعلایی‌، مظاهری‌،
جمال‌الدین (معمم‌) و علی‌اصغر عدیلی در آن شرکت کرده‌اند .
در این جلسه حضار پست جدید آقای علم را به ایشان تبریک می‌گفتند و ورزی اظهار داشته این پست را نباید به آقای علم تبریک گفت و بلکه باید به شغل او تبریک گفت و آقای علم پاسخ داده‌: خیر ما غلام اعلیحضرت همایون شاهنشاه هستیم و به کلیه اوامر معظم‌له افتخار داریم و به روی چشم انجام می‌دهیم‌. جلال جهانمیر به طور خصوصی در جلسه مزبور می‌گفت در مملکت‌داری باید باهوش بود و اعلیحضرت فقید رضاشاه تشخیص داد که ایران روی کاکل انگلیسها می‌چرخد لذا نوکری آنها را قبول کرد و انگلیسها هم از هر جهت او را تقویت کردند و حتی دخترهایش را به همسری نوکرهای خود درآوردند و بعد هم او را بردند و تا پسرش تسلیم نشد جسد او را پس ندادند و سپس با آن عظمت و شکوه دو مرتبه مرده او را آوردند و اکنون نیز شاه با آنها بسازد صددرصد وضعش تثبیت خواهد بود. در پرونده جلال جهانمیر بایگانی شود.


کاکل انگلیسیها