امیر توکل کامبوزیا به روایت ساواک


امیر توکل کامبوزیا به روایت ساواک

تاریخ سند: 17 آذر 1345


موضوع : امیرتوکل کامبوزیا عطف : 460/11 ه ـ 22/6/45


متن سند:

به : 313 از : 11 ه شماره : 646 /11 ه امیرتوکل کامبوزیا نسبت به انقلاب مقدس شاه و مردم1 سخت بدبین است و هر جا که موقعیت را مناسب تشخیص دهد بر علیه فرمان مقدس شاه و مردم تبلیغ سوء می نماید و می گوید این دستور و سیاست یهودیان است و این انقلاب یهودی زنان ما را به فحشاء و بی ناموسی تشویق می نماید و شاهنشاه ما دست نشانده یهودیان است از او سؤال شد به نظر شما کدام رویه مرام پسندیده تر است.
اظهار داشت رویه کمونیستی و از مرام کمونیستی چین و شوروی و مصر سخت پشتیبانی نمود.
سؤال شد پس از فوت شما این کتابخانه چه وضعی خواهد داشت اظهار نمود قبل از مرگم کلیه کتب این کتابخانه را به مصر منتقل خواهم نمود و یا آتش خواهم زد.
ملاحظات رهبر عملیات : 1ـ امیرتوکل کامبوزیا یکی از کشاورزان روشنفکر و با معلومات عالیه است که دارای کتابخانه مجهزی در زاهدان می باشد.
2ـ نامبرده از افراد ناراحت و ناراضی از دستگاه سیاسی مملکت می باشد و طرفداری وی از سیاست دولت مصر و کشورهای شرقی مورد تایید است.
3ـ این شخص عضو شورای نویسندگان رادیو زاهدان می باشد و سوابق او در بخش 313 موجود است.
رستم 17 /9 /45


توضیحات سند:

1ـ انقلاب سفید شاه و مردم (ملت)، نام حرکتی است که محمدرضا شاه پهلوی با هدایت آمریکا در سالهای 1341 ـ 1340 در ایران انجام داد.
عناوین این حرکت سیاسی را اصلاحات ارضی، ملی کردن منابع طبیعی و جنگل ها، واگذاری سهام کارخانه های دولتی به مالکین بزرگی که طی اصلاحات ارضی، زمین خود را به دولت می فروختند و اعطای حق رای به زنان تشکیل می داد.
لکن در کنار آن قوانین شرع و اخلاق مذهبی و روحانیت هم پایمال می شد.
مجموعه این حرکت به تعمیم زندگی دنیاداری می انجامید و ایرانی به اروپایی تبدیل می گشت.
طرح انقلاب سفید در کاخ سفید آمریکا ریخته و مأموریت اجرای آن به دکتر علی امینی ـ عاقد قرارداد کنسرسیوم نفتی پس از کودتای 28 مرداد 1332 ـ داده شده بود.
اما شاه پس از مدت کوتاهی اربابان آمریکایی خود را راضی کرد که خود عهده دار آن گردد.
امینی استعفا داد و شاه، اسداللّه علم را که اجدادش به نوکری انگلیس شهرت داشتند به نخست وزیری منصوب و موظف به انجام آن کرد.
روحانیت به رهبری مراجع در برابر آن مردانه ایستادند و با آن مخالفت کردند.
نهضت اسلامی به رهبری امام خمینی (سلام اللّه علیه) از آن مخالفت و مقاومت و کشمکش سیاسی جوانه زد.
انقلاب سفید بر خلاف ادعای شاه و اربابان آمریکایی اش سفید نماند بلکه از همان ابتدا و در جریان مقاومت مردم و روحانیت، با خون فرزندان اسلام رنگین گشت.
امام خمینی (سلام اللّه علیه) در این باره فرمودند: «اینها ثمره شوم انقلاب خونین و استعماری است که با تبلیغات و عوام فریبی ها می خواهند آن را به انقلاب سفید ملقب سازند و آن را انقلاب شاه و ملت بنامند ...
هتک مقدسات اسلام، کشتن علما، و مردم مسلمان در زیر شکنجه، هجوم به مدرسه فیضیه و دانشگاهها و کشتار فجیع 15 خرداد، از ثمرات دیگر این انقلاب ننگین است.
[صحیفه نور، ج 1، صص 322، 399] ر.ک : فرهنگ واژه های انقلاب اسلامی، جلال الدین فارسی، صص 173 ـ 172


منبع:

کتاب امیر توکل کامبوزیا به روایت اسناد ساواک صفحه: 39