جلسه باغ شاه حسینى


1505 بازدید

جلسه باغ شاه حسینى
موضوع : جلسه باغ شاه حسینىبه : 312 تاریخ 6/5/1354

از : 20 ه 12 شماره : 27501/20 ه 12حدود ساعت 1330 روز 6/5/54 عده‏اى از اعضاى جبهه به اصطلاح ملى سابق در باغ شاه حسینى واقع در کرج اجتماع کرده بودن و پس از صرف ناهار حسین خسرو شاهى راجع به منفى بودن کارهاى جبهه ملى بعد از 28 مرداد سخن گفت و نتیجه گرفت تمام شکست این جبهه بر اثر سهل انگارى رهبران و اعضاء جبهه بوده که با منفى بافى سر مردم را گرم کرده‏اند و کار مثبتى انجام نداده‏اند. سپس سخن را به روحانیون کشاند و گفت آنها همه به مردم دروغ مى‏گویند مثلاً مى‏گویند پیغمبر اسلام فرموده است افتخار من این است که در زمان پادشاهى عادل به دنیا آمده‏ام. در صورتیکه انوشیروان بزرگترین ظلمها و آدمکشیها را در زمان خود نموده است. آنگاه شیخ زادگان دنباله سخن را به دست گرفت و گفت اگر روزى این چریکها موفق شوند جبهه ملى در موفقیت آنها سهمى نداشته و نمى‏تواند اظهار وجود نماید. زیرا هیچگونه کمکى از طرف جبهه به آنها نشده است. غضنفرى راجع به مبارزه با گرانفروشى گفت دولت مى‏خواهد با این حرفها سر مردم را گرم کند چون وضع اقتصادى دولت روز به روز بدتر مى‏شود. این جلسه حدود ساعت 1600 پایان یافت و افرادى که حاضر بودند عبارت بودند از حسین شاه حسینى، حسین سکاکى، ابراهیم سکاکى، مهدى غضنفرى، اکبر غضنفرى، حسین نایب حسینى، رحمانى، حسن خرمشاهى، على محمدى، فردوسى، شجاعى، موسى شیخ زادگان، رحیمیان و نبئى.

نظریه یکشنبه. تشکیل جلسه صحت دارد. شیخ زادگان در بین اعضاى جبهه به اصطلاح ملى به فرد افراطى مشهور است و همواره طرفدار مبارزه و فعالیت افراطى است.

نظریه چهارشنبه : نظریه یکشنبه مورد تایید است. سپاهى