سایت «ویکی‌ لیکس» از پهلوی می گوید


6210 بازدید

سایت افشاگر «ویکی‌ لیکس» تعداد ۵۶۹۲ قطعه سند جدید درباره روزهای آخر شاه مخلوع ایران منتشر کرده است.

از میان بیش از نیم میلیون سند جدید منتشر شده بیش از ۵ هزار مورد آن مربوط به ایران در دوره پهلوی دوم و گزارش‌ هایی است که آمریکایی‌ ها از تحولات آن برهه تاریخی منتشر کرده‌ اند.

سازمان غیردولتی «ویکی‌ لیکس» که در سال ۲۰۰۶ تاسیس شده تاکنون صدها هزار سند منتشر کرده که مهمترین آنها اسنادی درباره جنگ عراق و افغانستان بوده است.

همچنین انتشار سندهایی از وزارت امور خارجه آمریکا در سال ۲۰۱۰ نیز «ویکی‌ لیکس» را به اوج شهرت رساند و انتشار سندهای وزارت خارجه آمریکا منجر به تحت پیگرد قرار گرفتن «جولیان آسانژ» رئیس «ویکی‌ لیکس» شد.


تابناک