اجتماع اعتراض آمیز مردم در حرم حضرت معصومه (س)


1533 بازدید

اجتماع اعتراض آمیز مردم در حرم حضرت معصومه (س)
[تلفنگرام]پس از نماز مغرب و عشاء در حرم مطهر حضرت معصومه (ع) طلبه‏اى اقدام به ایراد سخنرانى تحریک‏آمیز نموده و مانند شبهاى گذشته در بین حدود 400 نفر بمدت بیست دقیقه اقدام بدادن شعارهاى مضره و اسائه ادب‏آمیز شده است ضمنا نسبت به شناسائى طلبه مزبور و جلوگیرى از ادامه چنین وضعى با همکارى فرماندارى نظامى اقداماتى در جریانست. استحضارا معروض باصرى‏نیا

گوینده : ضیائى

گیرنده : ناصرى

ساعت : 1945

آقاى تهرانى و آقاى ثروتى

مذاکره شود. 1/10/57