اسرائیل باید از 85%کرانه باختری بیرون برود


1394 بازدید

اسرائیل باید از 85%کرانه باختری بیرون برود

عاموس یادلین رئیس مرکز پژوهشهای امنیت "ملی" رژیم صهیونیستی در اظهاراتی با بیان اینکه شانس زیادی برای تحقق صلح با فلسطینیها وجود ندارد گفت:اسرائیل باید از 85% اراضی کرانه باختری عقب نشینی کند.

به گزارش خبرگزاری قدس (قدسنا) به نقل از پایگاه خبری عکا یادلین دیروز در نشستی خبری با ارائه گزارش سالانه مرکز یادشده و درتشریح مشکلات و چالش های فرآروی رژیم صهیونیستی درسالهای آینده تاکید کرد:اسرائیل باید بر اساس این طرح زمینه را برای تشکیل دو کشورحتی بدون موافقت طرف فلسطینی با جلب حمایت آمریکا وتعدادی ازکشورهای اروپایی از جمله انگلیس، فرانسه و آلمان فراهم سازد.

بر اساس این طرح اسرائیل باید از 85% سرزمین های اشغالی کرانه باختری بجز مجتمع های مسکونی صهیونیست نشین این منطقه به بهانه اینکه ممکن است در صورت خروج اسرائیل از آنها، فلسطینی ها از این مناطق برای هدف قرار دادن هواپیماهای غیر نظامی فرودگاه بن گریون استفاده کنند، خارج شود.

یادلین درادامه با بیان اینکه هر اقدام یک جانبه از سوی اسرائیل از جمله تشکیل دو کشور حتی بدون موافقت فلسطینی ها ممکن است باعث بدنامی اسرائیل شود وبا اشاره به خروج این رژیم از غزه و جنوب لبنان تاکید کرد: علیرغم اینکه این دو اقدام نیز به شکل یک جانبه از سوی اسرائیل صورت گرفته آیا کسی از بین حاضرین در این جلسه می تواند دستش را بلند کند و بگوید اکنون ما میخواهیم به آنجا بازگردیم؟

وی بااشاره به ضرورت ادامه اشغالگری رژیم صهیونیستی بردره اردن، فراهم شدن امنیت مرزهای شرقی سرزمینهای اشغالی و امنیت داخلی این رژیم تاکید کرد. یادلین در گزارش خود تصریح کرده است :حل اختلافات موجود بین اسرائیل وفلسطینیها باعث افزایش همکاریهای منطقه ای با رژیم اسرائیل می شود.


قدسنا