دادگاه متهمان ترور شاه از دید یک سازمان بین‌المللی


1842 بازدید

یکی از اسناد ساواک به جنبه‌ های خلاف قانون در روند محاکمه متهمان حادثه ترور شاه در فروردین ۱۳۴۴ اشاره دارد. سند مربوطه را با هم می‌خوانیم.


دادگاه متهمان ترور شاه از دید یک سازمان بین‌المللی