بازگشت آیت‌الله کاشانی از تبعید


1200 بازدید

آیت‌الله سیدابوالقاسم کاشانی رییس دورۀ هفدهم مجلس شورای ملی و از رهبران نهصت ملی شدن صنعت نفت بود. پس از حادثه تیراندازی به شاه در ۱۵ بهمن ماه ۱۳۲۷ و معرفی آیت‌الله کاشانی به عنوان عامل اصلی این ترور، در شب ۱۷ بهمن ماه ۱۳۲۷ طبق ماده ۵ قانون حکومت نظامی، او و دامادش را بازداشت و به قلعه فلک‌الافلاک خرم‌آباد و سپس به بیروت لبنان تبعید کردند.
علی‌رغم وضعیت مزبور آیت‌الله کاشانی در انتخابات مجلس شورای ملی شرکت کرده و در ۲۱ فروردین ماه ۱۳۲۹، وکالت مردم تهران را برای دوره شانزدهم پذیرفت. وقتی که علی منصور به نخست‌وزیری رسید، سیدجلال‌الدین تهرانی به نیابت از او در روز ششم فروردین ماه به احمدآباد رفت و با دکتر مصدق ملاقات کرد. دکتر مصدق اولین تقاضایی که از دولت جدید کرد، بازگشت آیت‌الله کاشانی به ایران بود و پس از آن اصلاح قانون انتخابات و آزادی مطبوعات. سیدجلال‌الدین تقاضای دکتر مصدق را به اطلاع منصور رساند و منصور شخصاً با دکتر مصدق ملاقات کرد و قول صریح داد که در مورد بازگشت آیت‌الله کاشانی با شاه ملاقات و تقاضای بازگشت او به ایران را مطرح کند.
مجامع روحانی، جبهه ملی، بازار و اصناف هم در تلگراف‌های متعدد خواستار بازگشت آیت‌الله به وطن شدند. سرانجام آیت‌الله کاشانی پس از یک سال و چهار ماه که در لبنان به سر می‌برد، در روز ۲۰ خردادماه ۱۳۲۹ بنا به دعوت و اصرار دولت و در میان استقبال مردم تهران، وارد فرودگاه مهرآباد شد.


تاریخ ایرانی