اعلامیه هایی روی نامه های رسمی ارتش


1682 بازدید

اعلامیه هایی روی نامه های رسمی ارتش
محترما باستحضار میرساند روز گذشته اعلامیه‏ هائى روى نامه‏ هاى رسمى ارتشى توسط گروههاى مخالف تهیه و در نقاط مختلف میدان 24 اسفند نصب شده. در این اعلامیه آمده است کارکنان پایگاه وحدتى در امر کودتاى ارتش شرکت نخواهند نمود.

همراز 11/11/57

ساواک تهران 11/11