دو سند منتشرنشده ازقبل و بعد ازانقلاب آیت‌الله منتظری


2583 بازدید

موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی به مناسبت سالروز درگذشت آیت‌الله منتظری، دو سند به شرح زیر را منتشر می‌کند:

سند اول: کارت بازداشتگاه آیت‌الله منتظری در سال 1354

سند دوم: حکم آیت‌الله منتظری به سیدمهدی هاشمی به عنوان نماینده ایشان در امور نهضتهای آزادیبخش


دو سند منتشرنشده ازقبل و بعد ازانقلاب آیت‌الله منتظری