سکرتر آقای هویدا!


1781 بازدید

سکرتر آقای هویدا!
موضوع : منشى مخصوص آقاى هویدا وزیر دارائى

تاریخ 15/1/43

شماره : 452/20 الف

آقاى هویدا وزیر دارائى جدید پس از انتصاب به وزارت منشى مخصوص (سکرتر) خود را از شرکت نفت به وزارت دارائى آورده‏اند. طبق اطلاع ورود این خانم1 به وزارت دارائى انعکاس خوبى در دستگاه‏هاى وزارت دارایى نداشته و در همه قسمتهاى وزارتخانه این موضوع با شایعه‏سازى نقل مى‏شود.

وزارتخانه‏ها

18/1

ملاحظه شد. روى نسخه دیگر اطلاعیه از ساواک تهران سوالاتى شده که پس از وصول جواب بایستى مفاد آن بررسى شود.

رشیدى 18/1

تا وصول پاسخ ساواک تهران بایگانى شود

رشیدى 19/11ـ این فرد، همان وجیهه معرفت است که در صفحات آینده، زندگینامه مفصل او درج شده است.