قلع و قمع نیروهای زرهی عراق آغاز شد


228 بازدید

قلع و قمع نیروهای زرهی عراق آغاز شد
12 مهر 1359