آیت الله گلپایگانی : با از بین رفتن روحانیون در کشور، ایران بسوى کمونیسم پیش خواهد رفت


1951 بازدید

آیت الله گلپایگانی :  با از بین رفتن روحانیون در کشور، ایران بسوى کمونیسم پیش خواهد رفت
اظهارات آیت‏اله گلپایگانى در مسجد اعظم شهرستان قم

بولتن مورخه 28/6/52 سریساعت 0900 روز 28/6/52 نامبرده بالا در مسجد اعظم شهرستان قم در حضور عده‏اى حدود دوهزار نفر از طلاب علوم دینى حوزه علمیه شهرستان قم سخنرانى و ضمن اظهار تاسف از تبعید و دستگیرى روحانیون، تلویحا بدولت حمله و اظهار داشته : با از بین رفتن روحانیون در کشور، ایران بسوى کمونیسم پیش خواهد رفت.

ارزیابى خبر :

اجتماع فوق تشکیل و مطالب بالا توسط

نامبرده اظهار شده است.

توضیح :

بعلت اختلافاتى که بین طرفداران خمینى و هواداران یادشده در مورد انتشار کتاب شهید جاوید بوجود آمد و منجر به اهانت به سیدمهدى گلپایگانى فرزند نامبرده و دستگیرى عاملین این جریان گردید، طلاب طرفدار خمینى، بازداشت افراد مورد بحث و تبعید روحانیون اخلالگر و طرفدار خمینى را مرتبط با عمال نفوذ آیت‏اله گلپایگانى در دستگاهاى دولتى تلقى نمودند لذا سخنرانى مشارالیه بمنظور تثبیت موقعیت و مبرا داشتن خود از جریانات فوق انجام گرفته است در حالیکه باطنا از دستگیرى و تبعید عناصر مذکور خشنود است. بمنظور خنثى نمودن هدفهاى وى در این زمینه بررسى و اقدامات لازم صورت خواهد گرفت.

اداره یکم در قم شایع شود که راندن طلاب از قم به درخواست آیت‏اله گلپایگانى بعلت انتشار کتاب شهید جاوید بوده و براى اینکه خود را تبرئه کند این بیانات را نموده است. سپهبد نصیری1ـ این سند گزارش تلفنگرام شماره : 2957/21ـ 28/6/52 است.