بازخوانی حادثه تصادف مرحوم آقای کافی و رحلت ایشان ‏‏

کتاب خاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)


1353 بازدید
شیخ احمد کافی

بازخوانی حادثه تصادف مرحوم آقای کافی و رحلت ایشان  ‏‏

‌‌مرحوم آقای کافی اگرچه قلباً علاقه مند به حضرت امام بود و بعد از رحلت حاج آقا‌‎ ‎‌مصطفی چند بار به صراحت از امام خمینی در سخنرانیهایش اسم برد که خیلی مورد‌‎ ‎‌توجه مردم و مریدان ایشان قرار گرفت منتها نمی توان مسأله تصادف ایشان را که در راه‌‎ ‎‎‌مشهد صورت گرفت‌ امری ساختگی و منتسب به رژیم دانست بلکه به نظر من این‌‎ ‎‌تصادف بر اثر سرعت زیاد ماشین ایشان و ویژگی خودروی بی.ام.و که ایشان سرنشینش‌‎ ‎‌بود رخ داده بود؛ چون من در همان روز به همراه خانواده عازم مشهد بودم و اتفاقاً یکی‌‎ ‎‌از نوارهای سخنرانی ایشان را که اسم امام را در آن برده بود همراه داشتم و مدام گوش‌‎ ‎‌می کردم و از این موضوع خوشحال بودم و متأسفانه در قوچان که به سر صحنه تصادف‌‎ ‎‌رسیدم در حالی که یکی ـ دو ساعت از تصادف گذشته بود، ماشین ایشان را که کاملاً له‌‎ ‎‌شده بود دیدم و همان طور که گفتم علت این تصادف اولاً سرعت زیاد ماشین ایشان بود‌‎ ‎‌چون ایشان در آن مقطع دائماً از این شهر به آن شهر برای سخنرانی می رفت و در این‌‎ ‎‌سفر هم چون عجله داشت و می خواست سریعاً خودش را برای سخنرانی به مشهد‌‎ ‎‌برساند طبعاً راننده با سرعت خیلی بالا حرکت می کرد که با همان سرعت به پاسگاه‌‎ ‎‌می رسند و راننده می خواهد ترمز کند این مسأله اتفاق می افتد و مع الأسف ایشان کشته‌‎ ‎‌می شود. البته در آن زمان شایعات زیادی بر سر زبانها بود که این عمل را به رژیم نسبت‌‎ ‎‌می دادند ولی همان طوری که قبلاً نیز گفتم انقلابیون از هر قضیه و ماجرایی برای بدنام‌‎ ‎‌کردن رژیم و پیشبرد مبارزه استفاده می کردند و به نظر من این قضیه هم یکی از آن موارد‌‎ ‎‌بود؛ همچنان که تصادف مرحوم حاج آقا مهدی گلپایگانی فرزند مرحوم آیت الله ‌‎ ‎‌گلپایگانی که در همان مسیر مشهد به طبس و به هنگام سفر ایشان به طبس برای‌‎ ‎‌کمک رسانی به زلزله زدگان این شهر رخ داد یک تصادف واقعی بود و رژیم در این حادثه‌‎ ‎‌دخالتی نداشت چون ایشان اگرچه انقلابی بود ولی نه در آن سطحی که رژیم برای از بین‌‎ ‎‌بردنش به این شیوه ها متوسل شود.‌