حمایت شاهپور غلامرضا پهلوی از قاچاقچیان غرب کشور


1662 بازدید

حمایت شاهپور غلامرضا پهلوی از قاچاقچیان غرب کشور
الف ـ 2317 مورخ 26 شهریور ماه 36

گزارش

اطلاع واصله حاکیست قاچاقچیان کرمانشاه و ناحیه غرب که به وارد کردن اجناس قاچاق و خارج کردن گوسفند ـ تریاک و عرق قاچاق اشتغال دارند از طرف افراد متنفذ و سرشناس در تهران حمایت و پشتیبانی می‌شوند. از جمله ریاست یکی از این دستجات در تهران با دولتشاهی از بستگان والاحضرت شاهپور غلامرضا پهلوی است و سناتور جمال امامی ـ سرهنگ دولتشاهی ـ علیاحضرت ملکه عصمت ـ فرماندار و استاندار کرمانشاه نیز از دسته مذکور جانبداری می‌نمایند. یکی از رؤسای سابق مرزبانی کرمانشاه می‌گفت در زمان تصدی وی با شدیدترین وضع با قاچاقچیان مبارزه می‌شد و حتی در برخورد با قاچاقچیان چند سرباز و قاچاقچی کشته شدند؛ به طوری که قاچاقچیان کمتر موفق به حمل و نقل قاچاق می‌شدند ولی پس از چند روز والاحضرت شاهپور غلامرضا پهلوی به عنوان شکار به کرمانشاه تشریف‌‌فرما شده و بلافاصله مشارالیه را احضار و خطاب به وی می‌گویند: «سرهنگ آدم کشی بس است تو را برای کشتن مردم نفرستاده‌اند» و با اینکه در پاسخ والاحضرت به عرض می رساند که کشته‌شدگان از افراد قاچاقچی بوده و حتی چند سرباز را به کشتن داده‌اند معهذا والاحضرت مجدداً با تشدد اظهار می‌دارند: «احتیاج به جواب نیست گفتم که متوجه باشی.»

سرهنگ مذکور اضافه نموده پس از این جریان قاچاقچیان با آزادی بیشتری به کار پرداختند و در این میان تنها سرلشکر عزیزی مایل به مبارزه با قاچاقجیان بوده است.

منبع ـ موثق

ارزش خبر ـ تأیید شده