کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان پهلوی و جاسوسی سیا


 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان پهلوی و جاسوسی سیا

«خانم جهان آرا [لیلی ارجمند] روز سه شنبه مورخه 4/9/47 تلفناً اظهار داشته که مراتب از طریق شهبانو فرح به شرف عرض ملوکانه رسیده است که در این مورد امر و مقرر فرموده‌اند که بهتر است خانم جهان آرا در این مورد فعالیتی نداشته باشد»

سندی که در ادامه می‌آید گزارشی است از ساواک راجع به ارتباط لیلی امیرارجمند مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و از دوستان صمیمی فرح پهلوی با کارولی هاکلر کاردار وابسته سفارت مجارستان و عضو سرویس اطلاعاتی این کشور. در این سند آمده است که ساواک از لیلی امیرارجمند تقاضای همکاری اطلاعاتی داشته، اما وی بنا به دستور فرح پهلوی از این کار سرباز زده است. لیلی امیر ارجمند از اعضای کانون مترقی و مرتبط مستقیم به سازمان سیا بود. ارتباط وی برای جاسوسی در جهت منافع ایالات متحده آمریکا صورت می‌گرفت. آنچه پیش از هر چیز قابل دقت است، تأسیس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از موسسات حاشیه‌ای موسسه فرانکلین وابسته به آمریکاست. در بخشی از سند آمده است: «خانم جهان آرا [لیلی ارجمند] روز سه شنبه مورخه 4/9/47 تلفناً اظهار داشته که مراتب از طریق شهبانو فرح به شرف عرض ملوکانه رسیده است که در این مورد امر و مقرر فرموده‌اند که بهتر است خانم جهان آرا در این مورد فعالیتی نداشته باشد»


سایت کافه تاریخ