در ایام کودتای 1332

تحقیر یک مبارز در کنار خیابان

توسط عوامل شعبان بی مخ ( جعفری )


در تصویر تحقیر یک مبارز را در کنار خیابان توسط عوامل شعبان بی مخ ( جعفری ) در ایام کودتای 1332 مشاهده می کنید .

شعبانعلی جعفری فرزند غلامعلی در سال 1300 در تهران متولد شد. معروف به «شعبان بی مخ‌» از سردستگان اوباش تهران بود. او در تظاهرات ضد دولتی سالهای 32 ـ 1331 و نیز سرکوب مخالفان شاه و زاهدی پس از کودتا دست داشت و جنایات زیادی مرتکب شد. پس از پیروزی انقلاب سال 1357 ازایران فرار کرد. سرانجام در 28 مرداد ۱۳۸۵ در سنتا مونیکا، کالیفرنیا درگذشت .


موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
تحقیر یک مبارز در کنار خیابان