کتاب «انقلاب اسلامی و مولفه‌های قدرت فرهنگی» منتشر شد


1371 بازدید

کتاب «انقلاب اسلامی و مولفه‌های قدرت فرهنگی» منتشر شد

کتاب «آینده انقلاب اسلامی ایران و مولفه‌های قدرت فرهنگی» اثر فرزاد جهان‌بین از سوی انتشارات افق آینده روانه بازار نشر شده است.

در این کتاب، مولف در دو بخش به «طرح تفصیلی و مبانی نظری» و «تجزیه و تحلیل روند و تدوین تدوین سناریوهای پیش رو» پرداخته و در نه فصل این دوبخش را مورد بررسی قرار داده است.

«آینده پژوهی، تعریف مفاهیم، اهداف و روش‌ها»، «تعریف فرهنگ و تبیین مسائل نظری مرتبط با آن»، «انقلاب اسلامی؛ اهداف و آرمان‌ها»، «تبیین مهمترین ویژگی‌های فرهنگی جامعه تراز انقلاب اسلامی»، «جایگاه فرهنگ در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه»، روند تغییرات فرهنگی جامعه ایران از 1357 تا 1388»، «ارزیابی عملکرد دستگاه‌های فرهنگی(مطالعه موردی صدا و سیما و شورای عالی انقلاب فرهنگی)»، «تحلیل محیط و طراحی سناریوهای پیش روی انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی» و «نتیجه‌گیری و ارائه راهبردها» عناوین فصل‌هایی است که در این کتاب بدان‌ها اشاره شده است.

مولف در مقدمه این کتاب آورده است:

این کتاب بر آن است تا با ارائه تحلیلی جامع از میزان موفقیت جمهوری اسلامی ایران در مسیر تحقق اصول و ارزش‌های انقلاب اسلامی و شناسایی فرصت‌ها و تهدیدها و ضعف‌ها و قوت‌ها به مدد تجزیه و تحلیل روندها و ترسیم وضعیت پیش رو در آینده با ایجاد آمادگی در دلسوزان و معتقدان به نظام جمهوری اسلامی ایران از اصل غافلگیری جلوگیری نماید.


فارس