تصاویری از ارتشبد غلامعلی اویسی فرماندار نظامی تهران در دوران انقلاب


2246 بازدید

تصاویری از ارتشبد غلامعلی اویسی فرماندار نظامی تهران در دوران انقلاب