تعیین مهندس مهدی بازرگان به عنوان نخست وزیر موقت جمهوری اسلامی ایران


1832 بازدید

تعیین مهندس مهدی بازرگان به عنوان نخست وزیر موقت جمهوری اسلامی ایران