نقد تاریخ‌نگاری انقلاب اسلامی (کتاب ششم)


1933 بازدید

نقد تاریخ‌نگاری انقلاب اسلامی (کتاب ششم)

تألیف: مرکز اسناد انقلاب اسلامی

تاریخ انتشار: آبان 1392

تعداد صفحات: 232

شابک: 2ـ 610ـ 419ـ 964ـ 978

نوبت چاپ: اول، تابستان 1392

قیمت: 72,000 ریال

شمارگان: 2000

معرفی کتاب:

انقلاب اسلامی ایران از حوادث مهم قرن بیستم است که در عین ناباوری ناظران سیاسی و در شرایطی منحصربه‌فرد نسبت به انگاره‌های حاکم بر زمان خودش به‌وقوع پیوست و همین امر موجب شد تا تحلیل این پدیده براساس باورها و نظریات متعددی صورت پذیرد. گستردگی این تحلیل‌ها نتیجه‌گیری‌های متعدد و گاه متناقضی را نیز دربر داشته است که نیازمند تحلیل و بررسی بیشتر می‌باشد.
نقد کتب و منابعی که درباره زوایای مختلف تاریخ انقلاب اسلامی ایران نوشته شده-اند، نیازمند توجه و دقتی است که باید با استناد به منابع متقن و مستدل انجام پذیرد. این امر از عوامل اساسیِ ترقیِ حافظه‌ی تاریخی و ملی یک ملت به‌شمار می‌آید و به کشف حقایق و روشن تر شدن موضوع می‌انجامد.
مرکز اسناد انقلاب اسلامی در راستای انجام رسالت خود در تدوین تاریخ انقلاب اسلامی، گام دیگری را در کنار کارهای پژوهشی متداول خود برداشته و طرح بررسی و نقد آثار مکتوب درباره¬ی انقلاب اسلامی ایران را نیز به مجموعه برنامه‌های پژوهشی خود افزوده است. تاکنون پنج مجلد از مجموعه‌ی نقد مذکور منتشر گردیده و اینک ششمین اثر از این مجموعه به جامعه‌ی علمی و علاقه مندان مطالعات انقلاب اسلامی تقدیم می‌شود.
در این مجلد، شش کتاب از نویسندگان داخلی و خارجی درباره ی ابعاد مختلف انقلاب اسلامی ایران ،توسط ناقدان محترم مورد بررسی و نقد قرار گرفته است.


مرکز اسناد انقلاب اسلامی