دستور آیت الله گلپایگانی به طلاب مبنی بر عدم هرگونه اجتماع و استقبال در موقع ورود فرح پهلوی به شهر قم


2767 بازدید

دستور آیت الله گلپایگانی به طلاب مبنی بر عدم هرگونه اجتماع و استقبال در موقع ورود فرح پهلوی به شهر قم
موضوع : آقاى شاکرىاز : 21 تاریخ 10/8/47

به : 316 شماره : 3242/21

ساعت 20 روز 5/8/47 آقاى شاکرى که از نزدیکان آیت‏اله گلپایگانى است به طلاب اعلام کرد که آقا دستور داده فردا هنگام تشریف فرمائى علیاحضرت شهبانو فرح به قم طلاب نباید از حجرات و منازل خود خارج شوند زیرا امکان دارد که عکاسان عکس روحانیون را بگیرند و در جراید منعکس نمایند. نامبرده همچنین روز 6/8/47 قبل از ورود علیاحضرت شهبانو به قم اسامى طلابى را که براى استقبال از شهبانو در خیابانها به خصوص نزدیک شیخان اجتماع کرده بودند یادداشت و به آنان پیام داد که طبق دستور آقاى گلپایگانى نباید در خیابانها اجتماع نمایند و در غیر این صورت شهریه‏شان قطع مى‏شود و طلاب در پاسخ اظهار داشتند آقاى گلپایگانى با ماهى 20 تومان شهریه ما را که نخریده است بگذارید ما از گرسنگى بمیریم ما باید علیاحضرت فرح شهبانوى گرامى ایران را که مادر بزرگوار همه ملت ایران است از نزدیک ببینیم و ولیعهد محبوب را زیارت نمائیم.1

نظریه منبع ـ نظرى ندارد.

نظریه رهبر عملیات ـ مفاد گزارش فوق صحت دارد و به استحضار مى‏رساند هنگام

تشریف‏فرمائى علیاحضرت شهبانو به قم تعداد زیادى از طلاب در خیابانها و در مسیر اتومبیل علیاحضرت شهبانو ایستاده و حتى اغلب از آنان موقع عبور اتومبیل شهبانو نسبت به معظم‏لها ابراز احساسات مى‏کردند و چون گلپایگانى و پسرش این وضع را قبلاً پیش‏بینى کرده بودند لذا به عناوین مختلف سعى داشتند که از اجتماع طلاب در مسیر خیابانها جلوگیرى کنند لکن در این باره موفقیتى کسب نکردند. مرشد

نظریه امنیت داخلى ــ مفاد گزارش منبع را تصدیق و نظریه رهبر عملیات را تأیید مى‏کنم سوابق امر هم نشان مى‏دهد که گلپایگانى و عواملش در جهت عدم استقبال طلاب از شهبانو اقداماتى به عمل آورده به استحضار مى‏رساند که بى‏توجهى و بى‏اعتنائى به نامبرده کمترین سیاست و شیوه عاقلانه در مورد گلپایگانى و فعالیتهاى فرزندش سیدمهدى است. روحانى

اصل در پرونده محمدابراهیم شاکرى بایگانى است.

در پرونده آیت‏اله گلپایگانى شود. کاشى 4/9

1ـ همانطور که از اسناد متعدد مربوط استفاده مى‏شود، عوامل رژیم پهلوى در قم و به ویژه ساواک این شهرستان در هنگام ورود فرح دیبا به قم برنامه‏ریزى گسترده‏اى را براى استقبال از وى به عمل آوردند و به اصطلاح سنگ تمام گذاشتند، از جمله افرادى که سعى کردند به طور چشمگیر در صف مستقبلین حضور داشته باشند، آن عده از افرادى بودند که با عنوان طلاب از شهرهاى دیگر و از جمله تشکیلات دارالترویج که توسط سازمان اوقاف براى همین منظورها جذب شده بودند جزء مستقبلین قرار داشتند و همانگونه که در اسناد مختلف این مجموعه اسنادى آمده است، حضرت آیت‏اللّه‏ گلپایگانى (قدس سره) دستور قطع شهریه آنان را صادر و اجازه ندادند از مدارس حوزه‏هاى علمیه و مزایاى طلاب علوم دینى استفاده نمایند.