توهین آمریکائیها به مقدسات اسلامی در مدرسه عالی دماوند


1939 بازدید

توهین آمریکائیها به مقدسات اسلامی در مدرسه عالی دماوند
سند زیر از تبلیغ مسیحیت توسط اتباع آمریکائی در مدرسه عالی دماوند و توهین آنان به مقدسات اسلامی حکایت دارد.

موضوع: مدرسه عالی دماوند
اخیراً شخصی بنام غلامعلی حسینی شرحی برای وزیر علوم و آموزش عالی نوشته مبنی بر اینکه یکعده از اتباع آمریکا که مدرسه عالی دماوند را اداره مینمایند پای‌بند مقررات آموزشی نیستند و در کلاسهای درس بجای تدریس زبان انگلیسی اغلب مشغول تبلیغ مسیحیت میباشند و دانشجویان مسلمان مجبورند تمام جزئیات دیانت مسیح را فراگیرند و استادان مربوط ازا تکذیب دیانت اسلام و توهین به پیشوایان دینی مضایقه ندارند و حتی به پیغمبر اسلام اهانت می‌کنند و این رویه ناصحیح باعث نارضایتی دانشجویان مسلمان گردیده و دادن نمره بدانشجویان نیز روی همین تعصبات مذهبی میباشد و منظورشان گرفتن شهریه سنگین و تبلیغ دینی مسیح است.
ملاحظات:
1 ـ نسبت به تعیین صحت و سقم موارد مندرج در متن گزارش خبر دقیقاً تحقیقات کامل معمول و نتیجه را با نظریه صریح اعلام نمایند.
2 ـ در صورت مثبت چگونگی و منظور اصلی اتباع آمریکائی از تبلیغ مسیحیت مورد نیاز است.
3 ـ آیا تاکنون از دانشجویان ایرانی پیرو دین مسیح گردیده‌اند یا خیر؟
4 ـ آیا استادان مذکور با پوشش تبلیغات دینی برای جوانان قصد اقدامات خاصی رادارند.
5 ـ آیا تاکنون از طرف مسئولین امر تذکرات لازم در این زمینه باستادان خارجی داده شده است یا خیر؟