شاه: مخالفان حزب رستاخیز بی‌وطن هستند


عصر روز یکشنبه یازدهم اسفند سال ۱۳۵۳، محمدرضا پهلوی با برگزاری نشستی، اعلام کرد که تاریخ انقضای نظام چند حزبی به اتمام رسیده و در ادامه از ضرورت تأسیس حزبی واحد و فراگیر سخن سخن گفت؛ «حزب رستاخیز ملت ایران». شاه در صحبت‌هایش، منتقدان  و مخالفان حزب جدید را بی وطن خواندهپ و خطاب به آنها گفت از ایران بروند؛ وگرنه زندان در انتظارشان خواهد بود.

آنچه در ادامه می‌خوانید بخشی از سخنان محمدرضا پهلوی در این رابطه است که در شماره دوازدهم اسفند ماه ۱۳۵۳ روزنامه اطلاعات منتشر شده است.

«کسی که وارد این تشکیلات سیاسی نشود و معتقد و مومن به این سه اصلی که من گفتم نباشد، دو راه برایش وجود دارد: یا یک فردی است متعلق به یک تشکیلات غیرقانونی یعنی به اصطلاح خودمان، «توده‌ای». یعنی باز به اصطلاح خودمان و با قدرت اثبات: «بی‌ وطن». او جایش یا در زندان ایران است، یا اگر بخواهد فردا با کمال میل بدون اخذ حق عوارض، گذرنامه در دستش می‌گذاریم و به هر جایی که دلش می‌خواهد برود. چون ایرانی که نیست. وطن که ندارد و عملیاتش هم که قانونی نیست. غیر قانونی است و قانون هم مجازاتش را معین کرده است.

یک کسی که توده‌ای نباشد، بی وطن نباشد، ولی به این جریان هم عقیده‌ای نداشته باشد، او آزاد است. به شرطی که علناً و رسماً و بدون پرده بگوید که آقا من با این جریان موافق نیستم ولی ضد وطن هم نیستم. ما به او کاری نداریم. ولی به اصطلاح دو دوزه بازی کردن و در هنگام وقوع یک خبر یا یک سر و صدا پنهان شدن و این بازی‌هایی که بعضی اوقات ما می‌بینیم این دیگر قابل قبول نیست.»


شاه: مخالفان حزب رستاخیز بی‌وطن هستند