گزارشی در مورد یکی از سخنرانی‌های آیت الله فلسفى


1490 بازدید

گزارشی در مورد یکی از سخنرانی‌های آیت الله فلسفى
در روز 29 [ماه مبارک رمضان] فلسفى در مسجد سید عزیزاللّه‏ منبر رفت و صحبت در مورد دفاع از شیعه و هارون الرشید کرد و در بین صحبت‏هاى خود یکمرتبه گفت در زمان حضرت صادق (ع) دستور داده بودند که طرفداران حضرت و خلاصه افراد شیعه را دستگیر کنند در آن موقع کسى قدرت نداشت و پلیس آن وقت مداخله کرده و مردم شیعه را بوضع فجیع گرفتند بطوریکه از پلیس فقط دستگیرى شیعه‏ها را خواسته بودند ولى پلیس ضمن دستگیر کردن آنان بآنها زجر میداد و کتک میزد و بعد شروع کرد به پلیس حمله کردن و سخت بدستگاه دولت حمله کرد و گفت اگر از این مامورین دولت هر چه بخواهد این مامورین و رؤساى دستگاه‏هاى دولت مردم را تحت فشار و ناراحتى میگذارند خلاصه بقدرى مامورین دولت را غاصب و بى رحم و بى عاطفه معرفى کرد مثلاً یکجمله از حرف او این بود که این پلیس بى دین و لا مذهب و بى عاطفه و این مامورین بى شرم و بى خبر از خدا و بى حیا که در لباس ظلم و ستم و شیادى در آمده‏اند از سر مردم چه میخواهند و مردم بدبخت را اذیت میکنند بهرحال در این موقع رئیس کلانترى و مامورین آمدند بمسجد و چند دقیقه ایستادند وقتى دیدند فلسفى بآنها حمله کرد و بعنوان قهر مسجد را ترک گفتند و رفتند من حدس میزنم اگر قبلاً بودند شاید بین آنها و فلسفى دعوا میشد زیرا بقدرى بمامورین دستگاه پلیس و انتظامى حمله کرد که حد ندارد و اما در روز 30 [ماه رمضان ]چندان حمله بکسى نکرد.

برگ خبر گزارش و گزارش بعدى بدینشرح است:

تاریخ : 14/2/1336

دو برگ اطلاعیه واصله مربوط به سخنرانى آقاى فلسفى در مسجد سید عزیز اله (روز 10/2 مطابق با 29 رمضان) و عدم اقامه نماز عید وسیله آیت‏اله کاشانى را به پیوست ایفاد میدارد. ـ سرهنگ قولقسه