خانه جدید احزاب در خانه «شعبان بی مخ» افتتاح شد


3565 بازدید

خانه جدید احزاب در خانه «شعبان بی مخ»  افتتاح شد

خانه جدید احزاب در خانه شعبان جعفری معروف به «شعبان بی مخ»  افتتاح شد. ساختمان جدید خانه احزاب با حضور محمدحسین مقیمی معاون سیاسی وزیر کشور، اعضای شورای مرکزی خانه احزاب و جمعی از فعالان سیاسی و حزبی افتتاح شد.  این ساختمان که در چهار راه ابوسعید تهران واقع شده و مورد مرمت قرار گرفته در گذشته خانه شعبان جعفری (عامل کودتای ٢٨ مرداد 1332) بوده است. گفتنی است اخیرا ریاست خانه احزاب طبق اساسنامه این تشکل صنفی از فراکسیون اصولگرایان به فراکسیون مستقلین و اعتدالیون منتقل شده و ریاست آنرا قدرت علی حشمتیان برعهده دارد.


خبرگزاری مهر