ولخرجی وابسته نظامی اسرائیل!


1547 بازدید

از:814 تاریخ: 7/2/47

موضوع: مسافرت امرای ارتش ایران به اسرائیلقرار است تیمسار جم و تیمسار کمال به اتفاق عده‌ای از افسران دیگر ارتش ایران در تاریخ 14 آوریل از اسرائیل بازدید نمایند. سرهنگ نیمرودی وابسته نظامی سفارت اسرائیل در این مورد اظهار داشت. (بعضی از اعضاء هیئت نظامی ایران افرادی با وفا و غیر قابل نفوذ می‌باشند و بعضی احتیاج به پاداش و عده‌ای نیز به پول یا زن مایل هستند که ما خودمان همه چیز را می‌دانیم و تهیه می‌نمائیم.) . ر .

اداره 930 جهت اطلاع

بایگانی شود


 


ولخرجی وابسته نظامی اسرائیل!