گزارش پزشکی قانونی از جسد آیت‌الله شمس آبادی


2434 بازدید

گزارش پزشکی قانونی از جسد آیت‌الله شمس آبادی
صبح 18 فروردین‌ماه 1355 جنازه آیت‌الله سید ابوالحسن شمس‌آبادی، روحانی معروف اصفهان در حالی که توسط دستمالی خفه شده بود در جاده درچه پیاز حومه این شهر کشف شد. مدتی بعد سیدمهدی هاشمی و تعدادی از همفکرانش به جرم دست داشتن در قتل آیت‌الله شمس‌آبادی دستگیر و در دادگاه محکوم می‌شوند.

موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی به ممناسبت سالروز شهادت آیت‌الله شمس‌آبادی، گزارش معاینه جسد او توسط پزشکی قانونی را منتشر می‌کند.«جسد متعلق بمردی است در حدود هفتاد سال سن که کبودی و پوست‌رفتگی طرف راست و جلوی سر و کبودی پلکهای بالای هردو چشم و پوست‌رفتگی روی بینی و نقاط فرورفته قرمزرنگ در طرف چپ شکم که نتیجه برخورد جسم سخت مشهود. ضمنا کره‌های چشم‌ها برجسته و روی ملتحمه چشمها نقاط ریز خونمردگی (تپشی) وجود دارد و زبان از بین قوسهای دندانی خارج شده و ذرات خاک و شن روی لبها و زبان دیده میشود. بدور گردن پارچه نرم سفیدرنگی یکدور محکم پیچیده شده و در جلو گردن دو گره رویهم بآن زده شده است.

صورت جسد و قسمتی از گردن یعنی آنچه از گردن و تمامی صورت که در بالای پارچه گره زده شده مذکور قرار دارد کبود میباشد و در طرف راست و جلو گردن در بالای پارچه پیچیده شده بدور گردن دو خراش شبیه جای فرورفتن ناخن مشهود است. آثاری از مسمومیت در جسد مشهود نیست و ایجاد کبودی و پوست‌رفتگی و خراش دورتادور گردن شیاری ایجاد نموده که عرض شیار مذکور نامنظم و بوطور تقریبی در حدود دو سانتیمتر و مختضر فرورفتگی روی پوست گردن ایجاد کرده و آثار کبودی روی شیار مذکور مشهود است.

در کالبدشکافی پوست سر باز شد. خونمردگی وسیع زیرپوستی و داخل نسجی در طرف راست و جلو سر مشهود و در ضخامت عضله گیجگاهی طرف راست سر خونمردگی وجود دارد.

در استخوانهای سقف جمجمه آثار شکستگی موجود نیست و نسج زیر جلوی پوست سر متورم و پرخون میباشد. استخوانهای سقف جمجمه بریده و برداشته شد. نسج مغزی کاملا متورم و محتقن و ضمنا عروق مغزی نیز کاملا محتقن میباشد. ولی آسیب مغزی و خونریزی مغزی موجود نیست و در استخوانهای قاعده جمجمه نیز آثار شکستگی دیده نمیشود. سپس جلو گردن باز شد. در ضخامت پوست جلو گردن در ناحیه شیار ایجاد شده بوسیله بستن پارچه مذکور آثار خونمردگی موجود و در عضلات طرفی گردن و در اطراف غلاف عروقی دو طرف گردن نیز خونمردگی وجود دارد. و در قسمت عمقی جلو گردن یعنی در عقب حنجره و مری روی [ناخوانا] عضلات اطراف مهره‌های گردنی نیز خونمردگی وجود دارد.

ضمنا شاخ بزرگ استخوان لامی واقع در جلو گردن در طرف چپ دچار شکستگی و نسج عضلانی اطراف حنجره نیز خونمردگی و تورم نشان میدهد. با توجه بمشهودات فوق‌الذکر علت مرگ نامبرده خفگی دراثر فشار پارچه بر عروق و اعضاب گردنی و عوارض حاصل از آن تعیین و جواز دفن بنام فوق بقرار اعلام قانونی ارسال گردد که پس از وصول نتیجه مراتب متعاقبا اعلام خواهد شد.»