گزارش مامور ساواک از اظهارات صادق برزگر معاون ابتهاج

ماجرای میهمانی ویژه ابتهاج برای مذاکره باآمریکایی ها چه بود؟

ماجرای سپردن طرح عمران خوزستان به یک شرکت آمریکایی


سند دو برگی از گزارش مامور ساواک به نام صادقیان از مذاکرات با دکتر صادق برزگر معاون وقت ابوالحسن ابتهاج مدیر عامل وقت بانک ایرانیان اطلاعات جالبی را بدست می دهد. براساس این سند آقای برزگر از سوی ابتهاج به میهمانی دعوت شده که در این میهمانی تعدادی از وزیران و نیز میهمانانی از آمریکا و سازمان سیا شرکت داشتند . آقای کاظمی مدعی است در این میهمانی  آمریکاییها بدلیل حضور او ناراحت خواهند شد به همین دلیل در این میهمانی شرکت نکرده است . اما روشن نیست چرااو فکر می کند حضورش موجب ناراحتی آمریکاییها می شود. همچنین زرگر مشخص نمی کند با آنکه در جلسه حضور نداشته است چگونه از مسائل مطرح شده در جلسه مطلع شده بویژه آن بخش از اظهاراتش که مدعی می شود طرح عمران خوزستان به موسسه آمریکایی لیلیانتال کلاب (K-P-S) سپرده می شود که فقط در مرحله مطالعاتی طرح قرار است 30 تا 40 میلیون تومان به جیب بزنند. 

تاریخ این سند مربوط به پنجم بهمن 1346 است که گزارش میهمانی دوم بهمن 1346 را ارائه می کند. جالب آنکه آقای برزگر مدعی است بعد از سفر شاه به آمریکا در همین سال و تعریف مقام های آمریکایی از ابتهاج ، مناسبات شاه با ابوالحسن ابتهاج بهتر شده است. ابتهاج در شش سال پیش از زمانی که ریاست سازمان برنامه و بودجه را برعهده داشت در زمان نخست وزیری علی امینی روز۲۰ آبان۱۳۴۰به اتهام سوءاستفاده مالی بازداشت شده بود. ابتهاج‌ همان روزی که قرار بازداشتش صادر شد، خطاب به خبرنگاران حاضر در دیوان کیفر گفت: «چون مجالی برای تکمیل تحقیقات من وجود نداشت، مرا بازداشت کردند. در مملکتی که دزدها آزادانه راه می‌‏روند، من باید به زندان بروم. اتهام من آبادانی‌های خوزستان است.» !


ماجرای میهمانی ویژه ابتهاج برای مذاکره باآمریکایی ها چه بود؟

صفحه دوم