انتشار کتاب «سفرنامه معین السلطان»


9083 بازدید

انتشار کتاب «سفرنامه معین السلطان»

کتاب «سفرنامه معین السلطان» که از سفرنامه های مهم عصر قاجار است به سعی ساسان والی زاده تصحیح و منتشر شد.

این سفرنامه شامل روزنامه نویسی جعفرقلی خان جلال الملک است که بعدها به معین السلطان مشهور شد. جعفرقلی خان در حدود سال 1262 شمسی از سوی ناصرالدین شاه ماموریت می یابد خلعتی را برای ظل السلطان فرزند سفاک شاه و حاکم لرستان و اصفهان ارمغان ببرد. سفرنامه شامل شرح منازل و روزنامه خاطرات سفر در استان های تهران، البرز، مرکزی، قم، همدان و لرستان است که اطلاعات منحصربفردی از وضعیت طرق، اماکن و مناسبات درباری عصر ناصری به دست می دهد.

این کتاب همچنین شامل تصاویری دیده نشده از رجال قجری است که از آلبوم شخصی استاد ستوده انتخاب و امتیازی خاص به کتاب بخشیده است. ساسان والی زاده از نویسندگان و روزنامه نگاران پرکار معاصر است که پیش از این چند کتاب از جمله «ترانه زنان زاگرس»، «کتاب شناخت» و «کتاب مطبوعات» از او چاپ شده است.

سفرنامه معین السلطان توسط انتشارات شاپورخواست در 132 صفحه، قطع رقعی به قیمت 12000 تومان به چاپ رسیده و انتشارات طهوری و تمتی پخش آن را به عهده دارند.


ایرنا