تبعید عامل اجرای کودتای 28 مرداد 1332

تبعید محترمانه فضل‌الله زاهدی

زمانی که تاریخ مصرف مزدوران به پایان می رسد


پس از کنار گذاشتن فضل الله زاهدی از نخست وزیری در سال 1334 توسط شاه، نمایندگی ایران در مقر اروپایی سازمان ملل در سوئیس به او واگذار شد و دو سال بعد در سال 1336 یک منصب جدید و بی‌سابقه‌ که پیش از آن وجود نداشت تحت عنوان «سفیر کبیر سیار در اروپای غربی» به وی اعطا گردید. انتصاب زاهدی به این مناصب برجسته و خارجی به نوعی با هدف دور نگه‌داشتن او از فضای سیاسی داخل کشور بود چرا که شاه با توجه به نقش برجسته او در کودتای 28 مرداد و قدرت‌نمایی‌اش در منصب نخست‌وزیری و همچنین روحیه قدرت طلبی که داشت، به حضور او در کشور بی‌میل بود و در مواجهه با او سیاست «تبعید محترمانه» را اتخاذ کرده بود. زاهدی در سال 1337 تحرکاتی جهت تصدی درجات دولتی از طریق دوستان و آشنایانش در دربار انجام داد و حتی به ایران بازگشت ولی پیشنهاد وزارت دربار که توسط اشخاص مورد اعتمادش به شاه رسانده شده بود مورد موافقت شاه قرار نگرفت و مجدداً به سوئیس بازگشت.--------------------------

موضوع: شایعه راجع به سپهبد زاهدی

محل: تهران

منبع خبر: قابل اطمینانکسانی که به سیاست وارد هستند این روزها در ضمن صحبت راجع به سپهبد زاهدی صحبتهایی می‌کنند و مثلاً می‌گویند:

شغل جدید و تازه‌ای که بعد از عقد اردشیر زاهدی با شهناز پهلوی به سپهبد زاهدی داده شده است تازه‌ترین و بهترین و عالیترین و بی‌سابقه‌ترین شغلها و پستها محسوب می‌گردد که تاکنون در هیچ‌جای دنیا سابقه نداشته است زیرا تاکنون سفیر کبیر فوف‌العاده و یا سیار نداشتیم.

--------------------------

موضوع: تیمسار سپهبد زاهدی

محل: وزارت خارجه

در محافل سیاسی تهران شهرت یافته که تیمسار سپهبد زاهدی بعنوان سفیر کبیر فوق‌العاده سیار در اروپا انتخاب گردیده‌اند و اظهار عقیده می‌شود که انتصاب ایشان به این سمت به منظور سرگرم نگاه‌داشتن مشارالیه در خارج از ایران بوده و در حدود سه ماه قبل نیز این سمت به آقای مهبد که مورد اعتماد شاهنشاه می‌باشد تفویض گردیده است.

--------------------------

وزارت امور خارجه

اداره: کار گزینی

بموجب این حکم تیمسار سپهبد فضل‌الله زاهدی سفیر کبیر سیار شاهنشاهی در کشورهای اروپای غربی با مقام سفیر کبیری بسمت نماینده دائمی ایران نزد دفتر اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو منصوب و مسئولیت این شغل به ایشان محول می‌گردد.

وزیر امور خارجه

--------------------------


 


موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
تبعید محترمانه فضل‌الله زاهدی