اختصاص اعتبار ۱۱۰ میلیاردی ارشاد برای اهدای کتاب به استان­ها


1289 بازدید

اختصاص اعتبار ۱۱۰ میلیاردی ارشاد برای اهدای کتاب به استان­ها

بعد از بررسی­های صورت گرفته برای اجرای موفق طرح توزیع کتاب از سوی ادارات کل فرهنگ ارشاد اسلامی استان­ها، معاونت امور فرهنگی در سه مرحله و با انعقاد تفاهم­نامه سهمیه­ای را به استان­ها اختصاص داده است.

بنابراین گزارش در حال حاضر معاونت امور فرهنگی در حال توزیع مرحله سوم سهمیه استان­ها به شرح زیر اعلام شده است:

سهمیه اختصاص یافته استان­های کشور در مرحله اول 33 میلیارد ریال در مرحله دوم 33 میلیارد ریال ودر محل سوم 44 میلیارد و 450 میلیون است. که به ترتیب در مرحله سوم سهمیه آذربایجان شرقی 1 میلیارد و 200 میلیون ریال، آذربایجان غربی 1 میلیارد و 200 میلیون ریال ، اردبیل 1 میلیارد ریال ، اصفهان 3 میلیارد ریال ، البرز 2 میلیارد ریال ، ایلام 1 میلیارد و 200 میلیون ریال ، بوشهر 1 میلیارد و 200 میلیون ریال، تهران 4 میلیارد ریال، چهارمحال و بختیاری 1 میلیارد ریال ، خراسان جنوبی 5 میلیون ریال ، خراسان رضوی 3 میلیارد و 500 میلیون ریال، خراسان شمالی 5 میلیون ریال ، خوزستان 2 میلیارد ریال ، زنجان 5 میلیون ریال ، سمنان 5 میلیون ریال ، سیستان و بلوچستان 1 میلیارد و 500 میلیون ریال ، فارس 1 میلیارد و 500 میلیون ریال ، قزوین 1 میلیارد ریال ، قم 1 میلیارد و 450 میلیون ریال ، کردستان 1 میلیارد و 200 میلیون ریال، کرمان 1 میلیارد و 500 میلیون ریال، کرمان جنوبی 1 میلیارد ریال ، کرمانشاه 1 میلیارد و 200 میلیون ریال ، کهگیلویه و بویراحمد 1 میلیارد ریال ، گلستان 1 میلیارد و 200 میلیون ریال ، گیلان 1 میلیارد و 200 میلیون ریال ، لرستان 1 میلیارد ریال ، مازندران 1 میلیارد و 200 میلیون ریال ، مرکزی 1 میلیارد ریال ، هرمزگان 1 میلیارد و 200 میلیون ریال ، همدان 1 میلیارد ریال و یزد 1 میلیارد ریال است.


فارس،