تاسیس نخستین خانه بیداری اسلامی در کنار مقبره آقانجفی


889 بازدید

تاسیس نخستین خانه بیداری اسلامی در کنار مقبره آقانجفی

موسی نجفی مورخ و استاد دانشگاه و نوه عالم زاهد و مجاهد «آقا نجفی اصفهانی» نجفی اظهار داشت: نخستین خانه بیداری اسلامی در کشور و در شهر اصفهان بین خانه مشروطه اصفهان و مقبره آقا نجفی راه‌اندازی می‌شود.

وی گفت: بعد از ماه رمضان نخستین خانه بیداری اسلامی با حضور مهمانی که دعوت شدند افتتاح می‌شود.

بنابراین گزارش، آیت‏اللَّه شیخ محمدتقی اصفهانی معروف به آقانجفی‏اصفهانی در 22 ربیع‏الثانی 1262 ق در اصفهان به‏دنیا آمد و در آنجا به تحصیل پرداخت تا به مقام اجتهاد رسید.

او را به عنوان جامع علومِ معقول و منقول شناخته و به قوَّت حافظه، حضور ذهن، سخاوت و شجاعت ستوده‏اند. آقانجفی اصفهانی صاحب نفوذ و قدرت معنوی فراوانی بود و از آغازگران مبارزه در جنبش تنباکو به شمار می‏رود. این فقیه وارسته در دوران مرجعیت خود، در کمک به مردم و رفع ستم از ایشان اهتمام می‏ورزید و در جهت تامین وسایل آسایش آنان کوشش می‏کرد. بیش از یکصد اثر از آیت اللَّه شیخ محمدتقی رازی باقی است که الاجتهاد و التقلید، اسرارُ الآیات، اسرارُ الاحکام و اسرارُالشَّریعه از آن جمله ‏اند .


فارس