مستند «نوزده نوزده» به کارگردانی مهدی صلواتچی

روایتی شنیده نشده از قرارداد استعماری  سال 1919


روایتی شنیده نشده از قرارداد استعماری  سال 1919

  مستند «نوزده نوزده» جدیدترین تولید مرکز مستند سفیرفیلم آماده نمایش شد. این مستند،روایتی شنیده نشده از قرارداد استعماری  سال 1919 میلادی بین ایران و انگلیس است. در آن سال وثوق الدوله نخست وزیر وقت به نمایندگی از دولت ایران قراردادی با دولت انگلیس به امضا رساند که اثرات استعماری آن تا پپروزی انقلاب اسلامی ادامه داشت.
مستند «نوزده نوزده» به کارگردانی مهدی صلواتچی و تهیه‌کنندگی محمدرضا امامقلی به زودی از طریق سامانه عماریار اکران می‌شود. 

حسن وثوق الدوله فرزند میرزا ابراهیم متحد السلطنه و برادر بزرگ احمد قوام السلطنه در سال 1292 (قمری) در تهران به دنیا آمد. وثوق الدوله از رجال سیاسی ایران بود که چندین بار به وزارت و صدارت رسید، همچنین توانست با حمایت انگلیس  به مجلس راه یابد و نماینده مجلس شورای ملی گردد که در این مدت بارها ریاست مجلس را نیز به عهده داشت‌. در دومین بار که به ریاست وزرائی خود پس از استقرار مشروطیت و به هنگام سلطنت احمدشاه قاجار در سال 1919 میلادی برابر با سال 1298 شمسی بود، قرارداد ننگینی را با دولت انگلیس منعقد نمود که با مخالفت شدید مردم ایران و مجلس شورای ملی رو به رو گردید، در نهایت مجبور شد این قرارداد را کان لم یکن تلقی نماید.
وثوق الدوله قبل از مشروطیت حکمرانی آذربایجان را به عهده داشت و به جای پدر که در آن جا والی بود، قرار گرفت‌. وثوق الدوله بعد از خلع محمدعلی میرزا از سلطنت در اولین کابینه مستوفی الممالک وزیر مالیه شد، در سال 1314 ریاست فرهنگستان ایران را به عهده گرفت‌. او در دوره اول مجلس به نمایندگی انتخاب شد و در همان دوره نیز ریاست مجلس را به عهده گرفت . در کابینه‌های سپهدار اعظم که در سالهای 1289 تا 1290 برقرار بود، عهده دار وزارت مالیه و وزارت داخله بود.
در کابینه صمصام السلطنه وزارت امور خارجه را به عهده گرفت‌. در سال 1295 شمسی مامور تشکیل کابینه شد که این کابینه دوامی نیاورد و علاالسلطنه به جای او کابینه را تشکیل داد. در سال 1297 نیز مامور تشکیل کابینه شد، در این زمان بود که قرارداد ننگین 1919 را منعقد نمود. در سال 1297 عین الدوله به تشکیل کابینه ماموریت یافت که در این کابینه وثوق الدوله وزارت علوم و معارف را به عهده گرفت‌. وثوق الدوله عاقبت در بهمن ماه سال 1329 شمسی در تهران درگذشت‌.


روابط عمومی سفیرفیلم