نگاهی به ویژگی های علمی و اخلاقی آیت‌الله بهجت


نگاهی به ویژگی های علمی و اخلاقی آیت‌الله بهجت

امام(ره) عنایت خاصی به آیةا... بهجت داشتند، نقل چند جریان در این ارتباط، مدعای ما را اثبات می کند:

آیةا... مسعودی می گوید: «من در ضمن چهار پنج سالی که خدمت امام بودم یادم هست که دو سه مرتبه امام فرمود: فلانی، فردا صبح می خواهیم برویم منزل آقای بهجت. و فردای آن روز بلند می شدیم و می آمدیم منزل ایشان، همین منزلی که اکنون در آن ساکن هستند، و در اولین اتاق ورودی با همین فرشهایی که الان موجود است یکی دو دقیقه می نشستیم، سپس امام اشاره می کردند و من بیرون می رفتم و ایشان حدود نیم ساعت با آقای بهجت به گفتگو می پرداختند بعد امام بیرون می آمدند و می رفتیم. اما اینکه درباره چه مسایلی گفتگو می کردند، نمی دانم خودشان می دانستند و خدا.

همچنین دو سه مرتبه در همان بحبوحه نهضت 41 یا 42 آقای بهجت به من فرمودند که شما به آقای خمینی بگویید فردا صبح ساعت فلان دو رأس گوسفند قربانی کند و من می آمدم به امام اطلاع می دادم، ایشان هم بلافاصله به من می گفت شما به قصاب بگویید دو رأس گوسفند از طرف ما قربانی کند بعد پولشان را می دهیم.

بار دیگر نیز آقای بهجت به من پیغام داد که به امام بگویم: سه رأس گوسفند قربانی کند، آقا هم بلافاصله دستور داد سه رأس قربانی کنند.

اینها همه مسایلی بود که بین امام و آیةا... بهجت بود و ما فقط ظواهرش را می دیدیم و از باطنش اطلاع نداشتیم.

نیز هنگامی که امام در جماران ساکن بودند آقای بهجت به من فرمودند: یک نامه کوچکی دارم شما این را به آقا برسانید، من نامه را گرفتم توی پاکت گذاشتم و بردم در جماران خدمت امام دادم.

در هر صورت رابطه این دو بزرگوار خیلی تنگاتنگ بود.

آیةا... بهجت هم به امام عنایت خاصی داشتند.

یکی از شاگردان امام در خاطره ای می گوید: «پس از آزادی حضرت امام از زندان و ورودشان به قم در سال 1341 ه. ش. مردم در تمام محله های قم جشن گرفتند و منزل هر روز آکنده از جمعیت بود، در آن زمان آیةا... بهجت نیز از کسانی بود که هر روز به منزل امام تشریف می آوردند و مدتی بر در یکی از حجرات بیت ایشان می ایستادند وقتی به ایشان پیشنهاد شد که شایسته نیست بیرون اتاق بایستید، لااقل در داخل اتاق بنشینید. ایشان در جواب فرمود: من بر خود واجب می دانم که جهت تعظیم این شخصیت ارزنده به اینجا آمده و دقایقی بایستم و سپس باز گردم.»

آیةا... یزدی در مورد عنایت ویژه حضرت امام به ایشان می گویند: «در یکی از شرفیابی های خبرگان رهبری به خدمت حضرت امام راحل، از ایشان رهنمودی برای مسایل اخلاقی خواسته شد، حضرت امام، خبرگان را به حضرت آیةا... حواله دادند و در جواب اظهار خبرگان که ایشان کسی را نمی پذیرد، فرمودند: آنقدر اصرار کنید تا بپذیرد.»

 

علامه محمدتقی جعفری(ره)

«اینکه در روایات آمده است که هر کس عالمی را در چهل روز زیارت نکند، مات قلبه (قلبش می میرد) و همچنین زیارت علما در نزد خدا محبوبتر از هفتاد بار طواف نمودن در گرد خانه خدا می باشد. مصداق بارز «علما» آیةا... بهجت هستند. صرف دیدن و ملاقات کردن ایشان خود سر تا پا موعظه است. من هر وقت ایشان را می بینم تا چند روز اثر این ملاقات در من باقی است و در واقع هشدار دهنده برای ما می باشد.»

 

آیةا... امجد

«ایشان از مفاخر عصر ما هستند، کسانی که کم و بیش با ایشان آشنایی دارند می دانند که در اوج بالایی از علم و معنویت قرار دارند... بنده معتقدم آقای بهجت در علم و معنویت نظیر ندارد. به تعبیر دیگر: ایشان فرشته روی زمین هستند، باید از برکات وجود ایشان استفاده کرد.»

 

 

 

 


روزنامه قدس ۱۳۸۸/۰۲/۲۹ به نقل از: کتاب به سوی محبوب